Biuletyn Informacji Publicznej
Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.cowik-bartoszyce.pl

Treść strony

Obniżka opłat za ciepło od 01.12.2023 r.

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK" w Bartoszycach niniejszym zawiadamia,
że w związku z obniżką cen ciepła z dniem 1. grudnia 2023 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 7. listopada 2023 r. wchodzi w życie Taryfa opłat dla ciepła.
W załączeniu biuletyn URE z taryfą i cennikiem stawek opłat za ciepło, obowiązujący od 1 grudnia 2023 r.

Informacja o cenach i stawkach opłat stosowanych od 01.03.2023 r.

Taryfa opłat za ciepło od 01.12.2022 r.

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1. grudnia 2022 r.na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16. listopada 2022 r. wchodzi w życie zmiana Taryfy opłat za ciepło.
W załączeniu Taryfa dla ciepła i cennik stawek opłat za ciepło, obowiązujący od 1 grudnia 2022 r. dla odbiorców uprawnionych do średniej ceny z rekompensatą oraz pozostałych Odbiorców ciepła.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2022-11-28 09:30

Taryfa opłat za ciepło od 01.07.2022 r. (korekta)

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1. lipca 2022 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9. czerwca 2022 r. wchodzi w życie korekta Taryfy opłat za ciepło.

Informujemy, że decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9. czerwca 2022 r. o zatwierdzeniu zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło Nr 364 (1624) w dniu 9. czerwca 2022 r.

 

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

Taryfa opłat za ciepło
L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 140 530,22 11 710,85 70,55 33,89 30 541,58 2 545,13 16,66
2 B 140 530,22 11 710,85 70,55 33,89 52 388,93 4 365,74 28,20
3 C 140 530,22 11 710,85 70,55 33,89 33 169,14 2 764,10 20,11
4 CZD 140 530,22 11 710,85 70,55 33,89 33 936,42 2 828,04 20,56
5 D 140 530,22 11 710,85 70,55 33,89 23 257,04 1 938,09 13,95
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW/miesiąc zł/GJ        
6 E   10 964,51 171,30        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do siecin
Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00
 • Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
 • Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podział odbiorców na grupy

 • GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność
  i eksploatowane przez odbiorców.
 • GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.
 • GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.
 • GRUPA CZD - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł jest dzierżawione przez COWIK Bartoszyce.
 • GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
 • GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2022-07-01 00:00

Taryfa opłat za ciepło od 01.01.2022

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1. stycznia 2022 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17. grudnia 2021 r. wchodzi w życie Taryfa opłat za ciepło.

W załączeniu "Biuletyn Branżowy-Ciepło" wraz z nową taryfą opłat.

Średni wzrost opłat kształtuje się wysokości 37,5%.

Ww. wzrost cen ciepła jest spowodowany przede wszystkim znacznym wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (ponad 250% w ciągu ostatnich 12 miesięcy),cen opału (ponad 70%) oraz cen zakupu energii elektrycznej (ok. 33%).

Taryfa opłat za ciepło.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika ciepła stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 23 727,66 1 977,31 13,1
2 B 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 38 670,00 3 222,50 20,99
3 C 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 27 491,84 2 290,99 16,79
4 CZD 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 28 259,12 2 354,93 17,24
5 D 88 977,60 7 414,80 44,75 29,47 17 715,99 1 476,33 10,79
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW/miesiąc zł/GJ        
6 E   5 347,92 83,55        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00
 • Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
 • Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność
i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA CZD - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł jest dzierżawione przez COWIK Bartoszyce.

GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

 

Taryfa opłat za ciepło od 01.08.2020 r.

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach zawiadamia, że z dniem 01. sierpnia 2020 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3. lipca 2020 r. wchodzi w życie zmiana obowiązującej Taryfy opłat za ciepło. 

Średni wzrost opłat kształtuje się na poziomie 1,61%.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

Taryfa opłat za ciepło
L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika
ciepła
stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 66 255,48 5 521,29 29,09 29,15 21 280,46 1 773,37 11,29
2 B 66 255,48 5 521,29 29,09 29,15 36 649,44 3 054,12 19,41
3 C 66 255,48 5 521,29 29,09 29,15 23 956,42 1 966,37 14,35
4 CZD 66 255,48 5 521,29 29,09 29,15 25 923,23 2 160,27 15,58
5 D 66 255,48 5 521,29 29,09 29,15 14 016,12 1 168,01 8,23
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW zł/GJ        
6 E   4 007,45 66,81        

* Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci
Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00

* Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podział odbiorców na grupy.

 • GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
 • GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.
 • GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.
 • GRUPA CZD - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł jest dzierżawione przez COWIK Bartoszyce.
 • GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
 • GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2020-07-31 12:46

Taryfa opłat za ciepło od 01.11.2019 r.

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach zawiadamia, że z dniem 01. listopada 2019 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17. października 2019 r. wchodzi w życie zmiana obowiązującej Taryfy opłat za ciepło. W załączeniu Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz link do strony internetowej: Taryfy opublikowane w 2019 r.

Średni wzrost opłat kształtuje się na poziomie 1,41%.

Zgodnie z uzasadnieniem w decyzji ww. korekta cen ciepła jest spowodowana wzrostem kosztów uprawnień do emisji CO2, energii elektrycznej oraz weryfikacji kosztów zakupu miału węgla kamiennego, stanowiących podstawę kalkulacji cen ciepła.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

Taryfa opłat za ciepło
L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika
ciepła
stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 21 419,59 1 784,97 11,08
2 B 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 38 833,92 3 236,16 20,00
3 C 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 23 984,50 1 998,71 12,70
4 CZD 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 26 064,35 2 172,03 13,76
5 D 63 890,98 5 324,25 29,51 28,58 14 640,17 1 220,01 7,97
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW zł/GJ        
6 E 49 925,99 4 160,50 58,50        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci
Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00

* Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podział odbiorców na grupy

 • GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
 • GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.
 • GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.
 • GRUPA CZD - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK. Pomieszczenie, w którym znajduje się węzeł jest dzierżawione przez COWIK Bartoszyce.
 • GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.
 • GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32678
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-09 08:37:49