Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Aktualności i ogłoszenia

Treść strony

O G Ł O S Z E N I E

Od 1. października 2019 roku

kasa pracuje w poniedziałki, wtorki i czwartki

w godzinach od 7:30 do 14:00,

w środy i piątki kasa nieczynna.

 

Za niedogodności przepraszamy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-09-18
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-09-18 14:25

K O M U N I K A T

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Zarząd
Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach uprzejmie
informuje, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia dostawy ciepła do budynków zasilanych
w ciepło przez Spółkę COWIK.

 

Rozpoczęcie dostawy ciepła następuje niezwłocznie tylko i wyłącznie na pisemny (np. e-mail) wniosek właściciela budynku, administratora, zarządcy lub innej upoważnionej osoby oraz po złożeniu oświadczenia, że instalacja centralnego ogrzewania jest gotowa do odbioru ciepła.

Wnioski należy kierować do kierownika Zakładu Energetyki Cieplnej w Bartoszycach przy ul. Bema 36 lub na adres e-mail.: d.kolakowski@cowik-bartoszyce.pl.

Pragniemy zauważyć, że niemal wszystkie budynki są zasilane z węzłów ciepłowniczych, które w trosce o Odbiorców zostały wyposażone w regulatory pogodowe, utrzymujące temperaturę wody zasilającej instalację centralnego ogrzewania w zależności od warunków zewnętrznych.

W przypadku ocieplenia (np. w dzień) ww. regulatory pogodowe samoczynnie ograniczają  dostawy ciepła, zaś podczas ochłodzenia (np. w nocy) powodują wzrost dostawy ciepła do budynków.

Dla zapewnienia Państwu komfortu cieplnego zapewniamy możliwość rozpoczęcia dostawy ciepła w najbliższym czasie.

W związku z powyższym oczekujemy na wnioski Odbiorców na rozpoczęcie dostawy ciepła.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-09-16
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-09-16 08:46
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-16 08:46

K O M U N I K A T

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym planujemy rozpoczęcie

od 16. września br. napełnianie instalacji c.o.

Przypominamy o konieczności maksymalnego otwarcia zaworów grzejnikowych

w celu sprawnego odpowietrzania instalacji c.o.

W przypadku budynków nie gotowych do napełniania prosimy o informację zwrotną z ich adresami.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-09-09
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-09-09 10:13
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-09 10:37

K O M U N I K A T

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej, w dniu 02-03.07.2019 r. od godziny 07.00, do godziny 15.00 zostaną wstrzymane dostawy ciepła do budynków znajdujących się przy następujących ulicach:

Warszawska, Krótka, Słowackiego, Mickiewicza, Wajdy, Bohaterów Warszawy, Curie-Skłodowskiej, Monte Cassino, Grota Roweckiego, Witosa, Piłsudskiego 1, 1a, 2, 2a, 3; Korczaka 1

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-07-01
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-07-01 14:14
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-01 14:16

K O M U N I K A T

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej, w dniu 27.06.2019 r. od godziny 07.00, do godziny 14.00 zostaną wstrzymane dostawy ciepła do budynków znajdujących się przy następujących ulicach:

Warszawska, Krótka, Słowackiego, Mickiewicza, Wajdy, Bohaterów Warszawy, Curie-Skłodowskiej, Monte Cassino, Grota Roweckiego, Witosa, Piłsudskiego 1, 1a, 2, 2a, 3; Korczaka 1

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-06-26
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-06-26 11:53
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-26 11:57

K O M U N I K A T

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach uprzejmie przypomina, że zgodnie z obecnie obowiązującą taryfą, zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 21 maja 2018 r., znak: BI.RET.070.720.2018.IT, z dniem 14 czerwca 2019 roku rozpoczyna się II okres obowiązywania taryfy za wodę i ścieki (od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy).

Decyzja (format PDF)

Postanowienie (format PDF)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-06-10 13:56
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 14:48

Komunikat w sprawie możliwości wznowienia dostawy ciepła do mieszkań.

W związku z bardzo licznymi w ostatnim czasie zgłoszeniami mieszkańców Bartoszyc o zbyt niskich temperaturach w pomieszczeniach oraz w związku  z prognozami pogody na najbliższy okres, które nie przewidują zbyt wysokich temperatur zewnętrznych, Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach uprzejmie przypomina, że możemy wznowić dostawy ciepła do budynków zasilanych w ciepło przez Spółkę COWIK. Wznowienie dostawy ciepła może nastąpić po pisemnym (np. e-mail) wniosku właściciela budynku, administratora, zarządcy lub innej upoważnionej osoby oraz oświadczeniu, że instalacja centralnego ogrzewania jest gotowa do odbioru ciepła.
Wnioski należy kierować do kierownika Zakładu Energetyki Cieplnej w Bartoszycach przy ul. Bema 36
lub na adres e-mail.: d.kolakowski@cowik-bartoszyce.pl. Jednocześnie przypominamy, że wznowienie, rozpoczęcie i zakończenie dostawy ciepła następuje tylko i wyłącznie na pisemny (np.e-mail) wniosek właściciela budynku, administratora, zarządcy lub innej upoważnionej osoby oraz oświadczeniu, że instalacja c.o. jest gotowa do odbioru ciepła (w przypadku wznowienia i rozpoczęcia).
Pragniemy zauważyć, że niemal wszystkie nasze węzły ciepłownicze dostarczające ciepło do budynków zostały wyposażone w regulatory temperatury wody zasilającej instalację centralnego  ogrzewania i nie ma potrzeby zbyt wczesnego zakończania dostawy ciepła, gdyż ww. urządzenia samoczynnie ograniczają  dostawy ciepła w przypadku wysokich temperatur zewnętrznych.
W związku z powyższym oczekujemy na wnioski Odbiorców na wznowienie dostawy ciepła.

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-05-09
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-05-09 14:30
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-09 14:30

K O M U N I K A T

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z przedłużającymi się pracami konserwacyjnymi sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej, w dniu 27.03.2019 r. od godziny 09.00, do godziny 14.00 zostaną wstrzymane dostawy ciepła do budynków znajdujących się przy następujących ulicach:

Warszawska, Krótka, Słowackiego, Mickiewicza, Wajdy, Bohaterów Warszawy, Curie-Skłodowskiej, Monte Cassino, Grota Roweckiego, Witosa, Piłsudskiego 1, 1a, 2, 2a, 3; Korczaka 1

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-03-26
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-03-26 10:57
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-26 10:58

K O M U N I K A T

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych sieci ciepłowniczej przy ul. Warszawskiej, w dniu 26.03.2019 r. od godziny 09.00, do godziny 16.00 zostaną wstrzymane dostawy ciepła do budynków znajdujących się przy następujących ulicach:

Warszawska, Krótka, Słowackiego, Mickiewicza, Wajdy, Bohaterów Warszawy, Curie-Skłodowskiej, Monte Cassino, Grota Roweckiego, Witosa, Piłsudskiego 1, 1a, 2, 2a, 3; Korczaka 1

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-03-25 13:30
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 13:30

K O M U N I K A T

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych w Stacji Uzdatniania Wody, w dniu 26.03.2019 r. od godziny 22.00, do godziny 6.00 dnia 27.03.2019 r. mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody lub spadki ciśnienia wody o odbiorców.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-03-25 11:36
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 11:38

OGŁOSZENIE

Od dnia 1 marca 2019 roku zmieniamy dni obsługi kasy.

Kasa będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 14:00.

W piątki kasa będzie nieczynna.

Za niedogodności przepraszamy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-02-05 13:55
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-05 13:57

KOMUNIKAT

Nieuniknione podwyżki cen energii cieplnej dostarczanej do mieszkań w 2019 r.

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dniem 12 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa taryfa za ciepło. Poprzednia taryfa obowiązywała od 1 maja 2017 roku.

Spółka jak co roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożyła wniosek o zmianę taryfy w kwietniu 2018 roku. Planowana podwyżka miała uwzględniać przede wszystkim gwałtowny wzrost cen opału, jaki miał miejsce pod koniec 2017 roku. Ze względu na ogromną ilość wniosków składanych do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przez wszystkie podmioty dostarczające energię elektryczną i cieplną, wniosek Spółki „COWIK” został zatwierdzony dopiero na koniec grudnia. URE dwukrotnie przesuwał termin jego rozpatrzenia a wyjątkowy wzrost cen energii elektrycznej i tzw. uprawnień do emisji CO2 wpłynął na konieczność uzupełniania danych przez Spółkę. W okresie od zatwierdzenia poprzedniej taryfy w kwietniu 2017 roku do grudnia 2018 roku koszt opału wzrósł o ok. 33%, energii elektrycznej o ok. 5%, opłat związanych z ochroną środowiska o ok. 16% a uprawnień do emisji CO2 o ok. 454% (w 2017 r. kosztowały Spółkę ok. 220 000 zł a w 2019 r. będzie zmuszona zapłacić ok. 1 200 000 zł). Ponadto konieczne było uwzględnienie innych kosztów (wynagrodzeń, opłat dzierżawnych i podatków, remontów, materiałów, inwestycji itp.). URE, po dokładnej analizie dostarczonych przez Spółkę dokumentów, zatwierdził wzrost taryf za ciepło w wysokości 17,57%, w stosunku do taryfy z kwietnia 2017 roku.

Spółka „COWIK” od kilku lat podejmuje intensywne działania, mające na celu optymalizowanie kosztów ciepła, modernizując zarówno produkcję ciepła w ciepłowni, jak i jego dystrybucję. Wynika to z potrzeb prowadzenia zasobooszczędnej gospodarki, ograniczania emisji CO2, zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego (uwzględniania siły nabywczej odbiorców). W okresie ostatnich czterech lat Spółka prowadziła także nowe inwestycje, mające na celu objęcie usługami dostaw ciepła większej liczby mieszkańców Bartoszyc. Zmodernizowano podłączenie ok. 50 budynków wielorodzinnych, które zaprzestały lokalnego podgrzewania wody oraz przyłączono ok. 30 budynków do sieci miejskiej, umożliwiając mieszkańcom korzystanie zarówno z centralnego ogrzewania, jak i ciepłej wody. Działania te przyczyniły się do poprawy czystości powietrza, zwłaszcza w okresie zimowym. Intensywne prace modernizacyjne i inwestycyjne spowodowały, że pomimo malejącego popytu, wynikającego z termomodernizacji budynków i oszczędności mieszkańców, cena jednostkowa produkcji ciepła utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. W chwili obecnej, nawet po tak znacznej podwyżce, kształtuje się ona na jednym z najniższych poziomów, w odniesieniu do cen ciepła w innych miastach. W taryfie skalkulowanej na rok 2019 cena produkcji ciepła w Bartoszycach wynosi ok. 30 zł za GJ, podczas gdy zgodnie z komunikatem URE, średnia cena produkcji ciepła w kraju już w 2017 r. osiągnęła poziom ok. 40 zł za GJ.

Informujemy, że Spółka COWIK nie dostarcza do Odbiorców ciepłej wody, lecz jedynie ciepło do jej podgrzewania. Spółka nie ustala ostatecznych cen jednostkowych za 1 m3 ciepłej wody. Spółka COWIK nie ma także wpływu na sposób rozliczania opłat za korzystanie z centralnego ogrzewania, w tym ustalania wysokości zaliczek. Wysokość opłat i sposób ich rozliczania za korzystanie z ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania jest ustalana przez administratorów i może różnić się dla poszczególnych budynków.

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej
Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-01-29
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-01-29 12:37
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 12:47

KOMUNIKAT

Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” w Bartoszycach informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych w Stacji Uzdatniania Wody, w dniu 08.01.2019 r. od godziny 22.00, do godziny 6.00 dnia 09.01.2019 r. mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody lub spadki ciśnienia wody u odbiorców.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2019-01-08
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2019-01-08 11:32
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-08 11:37

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.3.2018. Nazwa zadania: Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach

Wszystkie informacje dostępne w załączniku: "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-09-20 09:00
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-20 09:02

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Inwestycja w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach” – Nr postępowania: 271.3.2018.

Wszystkie informacje dostępne w załączniku: "Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-09-20
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-09-20 08:55
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-20 09:03

Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.3.2018. Nazwa zadania: Inwestycje w OZE w  przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach. Wszystkie informacje znajdują się w załączniku poniżej. (format .PDF)

Ogłoszenie

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.3.2018. Nazwa zadania: Inwestycje w OZE w  przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach. Treść dostępna do pobrania poniżej (format .PDF).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-09-03
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-09-03 13:18
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-03 13:20

Ogłoszenie

Pojawił się nowy komunikat dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na inwestycja w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach. Znajduje się on w dziale "Nowe przetargi". Bezpośrednio do pobrania także tu: "KOMUNIKAT".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-08-30
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-08-30 14:18
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-30 14:18

Ogłoszenie

Informujemy, że w dziale "Nowe przetargi" pojawił się przetarg nieograniczony na "Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach".  Zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznanie się z treścią.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-08-17
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-08-17 13:18
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-17 13:21

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie dotyczy postępowania "Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWiK w Bartoszycach". Wszystkie informacje znajdują się w załączniku "Unieważnienie postępowania".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-08-09
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-08-09 13:00
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-09 13:02

Ogłoszenie

Informujemy, że w dziale "Nowe przetargi" pojawiły się nowe załączniki dotyczące toczącego się postępowania: ”Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach”.

Są to: „Komunikat 2”,” STWiOR PV COWiK Bartoszyce” i „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”

Prosimy wszystkie zainteresowane podmioty o zapoznanie się.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-08-03 13:36
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-03 13:38

Komunikat

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zmianach w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegających na zmianie treści strony 11 projektu budowlano wykonawczego. Poprawna strona 11 w załączeniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-26 12:28
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-26 12:29

Ogłoszenie

W dziale "Nowe przetargi"  w sekcji dotyczącej "Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej" pojawiła się ""Informacja o treści złożonych ofert" i "Wybór oferty".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-26
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-26 11:57
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-26 12:20

Ogłoszenie

Informujemy o pojawieniu się nowego załącznika w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywna dostawę energii elektrycznej. Więcej informacji w załączniku "Komunikat 2" w dziale "Nowe przetargi".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-20
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-20 12:08
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 12:16

Ogłoszenie

Informujemy, że w dziale "Nowe przetargi" pojawił się przetarg nieograniczony na "Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach".  Zapraszamy zainteresowane podmioty do zapoznanie się z treścią.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-19
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-19 20:03
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 12:19

Ogłoszenie

Informujemy o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywna dostawę energii elektrycznej. Więcej informacji w załączniku "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia." w dziale "Nowe przetargi".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-18
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-18 18:37
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 12:21

Ogłoszenie

W załącznikach informujemy o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści siwz w postępowaniu o sukcesywna dostawę energii elektrycznej.

Załączniki "Komunikat 1" i "Formularz ofertowy poprawiony" w dziale "Nowe przetargi".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-16 13:49
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 12:32

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej. Wszystkie informacje znajdują się w dziale "Nowe przetargi".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-07-10 11:16
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-10 11:17

Ogłoszenie

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka "COWIK" w Bartoszycach informuje,
że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi oraz koniecznością
remontu komina ciepłowni miejskiej będzie wstrzymana dostawa ciepłej 
wody na terenie całego miasta od 9. do 13. lipca br.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-06-29
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-06-29 12:05
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-29 12:07

Ogłoszenie

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach, zawiadamia, że regulator zewnętrzny – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku wydał w dniu 21 maja 2018 roku decyzję znak: BI.RET.070.720.1.2018.IT, zatwierdzającą nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W dniu 5 czerwca 2018 roku wydał postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej (decyzja i postanowienie w załączniku).

W związku z powyższym, w dniu 14 czerwca 2018 roku wchodzą w życie nowe ceny i stawki opłat abonamentowych za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w następujących wysokościach:

Wielkość cen i opłat za zaopatrzenie w wodę.

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

identyfikator

Rodzaj cen i stawek opłat

 
 
 

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy netto*

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy brutto**

 
 

1

Grupa 1

cena wody (zł/m3)

2,95

3,19

 

A

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy pobierający powyżej 50 m3

15,33

16,56

 
 

B

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy pobierający poniżej 50 m3

6,31

6,81

 
 

C

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy rozliczani co 2 miesiące

3,59

3,88

 

D

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) lokatorzy budynków wielolokalowych rozliczani co 1 miesiące

5,44

5,88

 
 

E

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) lokatorzy budynków wielolokalowych rozliczani co 2 miesiące

2,72

2,94

 
 

F

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia odbiorcy rozliczani co 2 miesiące

2,17

2,34

 
 

 

Wielkość cen i opłat za odprowadzanie ścieków.

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

identyfikator

Rodzaj cen i stawek opłat

 
 
 

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy netto*

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy brutto**

 
 

1

Grupa 1

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

3,89

4,20

 

A

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy pobierający powyżej 50 m3

21,87

23,62

 

B

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy pobierający poniżej 50 m3

5,51

5,95

 

C

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy rozliczani co 2 miesiące

3,21

3,47

 

D

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) lokatorzy budynków wielolokalowych rozliczani co 1 miesiące

4,61

4,98

 

E

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) lokatorzy budynków wielolokalowych rozliczani co 2 miesiące

2,31

2,49

 

F

stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia odbiorcy rozliczani co 2 miesiące

2,17

2,34

 

 

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

  Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

** W dniu ogłoszenia taryfy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT nalicza się w wysokości 8% .

 

 

Dokumenty z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (format PDF)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-06-08
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-06-08 13:37
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 13:41

Postępowaniu na dostawę węgla kamiennego dla potrzeb MPEC w Bartoszycach na sezon grzewczy 2018/2019

Informujemy, że w dziale "Nowe przetargi" pojawiło się ogłoszenie o postępowaniu na dostawę węgla kamiennego dla potrzeb MPEC w Bartoszycach na sezon grzewczy 2018/2019.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-04-18 12:29
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-18 12:32

Zawiadomienie o wyborze najkorzystnieszej oferty. Nr sprawy 1/03/2018.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2018-03-19 12:26
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 12:32

ZARZĄDZENIE NR 1/12

Zarządu  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o. „COWIK”  w Bartoszycach
w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1666, zm. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2016 r. poz. 2138 i 2255) zarządza się, co następuje:
Ustala się dla pracowników  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK” w Bartoszycach 
dzień 8 stycznia 2018 r. (poniedziałek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy
za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikom Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK”  w Bartoszycach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-12-12
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-12-12 10:48
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-12 10:49

OGŁOSZENIE O BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

RADA NADZORCZA
WODOCIĄGOWO – CIEPŁOWNICZEJ
SPÓŁKI  z .o.o. „COWIK” w Bartoszycach
11-200  Bartoszyce  ul.  Limanowskiego  1

Telefon 89 762 20 32  Fax  89  762 80 13
cowik@pro.onet.pl

Gł.  Księgowy  Tel.  89 762 80 03
j.reut@cowik-bartoszyce.pl

ZAPRASZA  UPOWAŻNIONE  PODMIOTY
DO  SKŁADANIA  OFERT  NA

„Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018”

Termin  składania  ofert    do 29.11.2017 r.  godz.  9:00
Termin  otwarcia  ofert         29.11.2017 r.  godz.  10:00

    Termin  przeprowadzenia badania:
•    do 31 marca 2018 roku badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
•    do 31 marca 2019 roku badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok,

    Termin złożenia dokumentacji z badania:
•    do 30 kwietnia 2018 roku za badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok,
•    do 30 kwietnia 2019 roku za badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok,

Informacje finansowe dotyczące Spółki w załączniku poniżej.

PODSTAWOWE INFORMACJE FINASOWE SPÓŁKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERT

ZARZĄDZENIE NR 1/10

Zarządu  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o. „COWIK”  w Bartoszycach
w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1666, zm. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2016 r. poz. 2138 i 2255) zarządza się, co następuje:
Ustala się dla pracowników  Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK” w Bartoszycach 
dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy
za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikom Wodociągowo – Ciepłowniczej  Spółki  z  o.o.  „COWIK”  w Bartoszycach.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-10-31 10:00
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-31 10:19

Ogłoszenie

   Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach niniejszym zawiadamia, że z dniem 1 listopada 2017 r. na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 r. wchodzi w życie Taryfa opłat za ciepło w następujących wysokościach:

Taryfa opłat za ciepło.

Ceny i stawki opłat w ujęciu netto*:

L.p. grupa
odbiorców
cena za zamówioną moc cieplną cena ciepła cena nośnika
ciepła
stawka opłaty za usługi przesyłowe
roczna miesiąc stała zmienna
roczna miesięczna
    zł/MW zł/GJ zł/m3 zł/MW zł/GJ
1 A 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 19 214,08 1 601,17 10,21
2 B 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 31 539,24 2 628,27 16,91
3 C 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 22 875,45 1 906,29 12,46
4 D 50 856,66 4 238,06 23,86 31,74 12 881,62 1 073,47 7,13
 
    Stawka opłaty        
    miesięcznej za zamówioną moc cieplną za ciepło        
    zł/MW zł/GJ        
5 E 46 722,63 3 893,55 59,29        

* Ustalone w taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
  Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.  

Średnica przyłącza [zł/m] netto
DN 25 165,00
DN 32 180,00
DN 40 195,00
DN 50 218,00
DN 65 240,00
DN 80 265,00
DN 100 340,00
DN 125 405,00

* Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

   Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podział odbiorców na grupy.

GRUPA A - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne, stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA B - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne oraz zewnętrze instalacje odbiorcze stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA C - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez COWIK.

GRUPA D - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła K-1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność i eksploatowaną przez COWIK oraz węzły cieplne stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców.

GRUPA E - odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródłach ciepła K-2, K-3 i K-5 dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych w obiektach, w których są one zlokalizowane.

Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października o zmianie taryfy. (format PDF)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-10-20 08:52
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-20 08:56

Ogłoszenie

Wodociągowo-Ciepłownicza Spółka z o.o. "COWIK" w Bartoszycach 
informuje, że od 11 września br. rozpocznie się napełnianie instalacji c.o.
W związku z tym konieczne będzie maksymalne otwarcie zaworów grzejnikowych
w celu sprawnego odpowietrzania instalacji c.o.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-09-06
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-09-06 09:01
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-06 09:02

Ogłoszenie

    Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach, ul. Limanowskiego 1 zawiadamia, że na podstawie Uchwały nr XXXIV/227/2017 Rady Miasta Bartoszyce, z dnia 25.05.2017 r., wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce, obowiązujące w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., w następujących wysokościach:

Wysokość ceny za dostarczoną wodę:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jedn. miary

Cena

netto

brutto z VAT 8%

1

Wszyscy odbiorcy

zł/m3

2,82

3,05

2

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odb./m-c

3,05

3,29

 

Wysokość ceny za odprowadzenie ścieków:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Jedn. miary

Cena

netto

brutto z VAT 8%

1

Wszyscy odbiorcy

zł/m3

3,74

4,04

2

Stawka opłaty abonamentowej

zł/odb./m-c

3,11

3,36

 

    Informujemy naszych szanownych odbiorców, że podajemy do Państwa wodę głębinową po naturalnych procesach uzdatniania.

 

Zarząd Spółki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-05-31 11:13
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-31 11:15

Ogłoszenie

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej spółki z o.o. "COWIK" w Bartoszycach

zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę węgla kamiennego dla potrzeb MPEC w Bartoszycach.

Pełne informacje, wraz z załącznikami dotyczącymi postępowania dostępne w dziale "Nowe przetargi".

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-05-17 12:20
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-17 12:24

Ogłoszenie

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach

niniejszym zawiadamia, że z dniem 1 maja 2017 r. na podstawie Uchwały Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowa Taryfa opłat za ciepło.

Dokładne informacje dostępne w dziale "Aktualne ceny - ciepło".

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2017-04-27
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2017-04-27 14:58
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 15:04

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Zarząd Wodociągowo-Ciepłowniczej Spółki z o.o. „COWIK” w Bartoszycach

informuje, że posiada na sprzedaż następujące przedmioty:

 

Aktualizacja z dnia 16.08.2018 - wszystkie przedmioty zostały sprzedane.

 

 • W sprawie przedmiotów (punkt od 3 do 7) osoba kontaktowa:

Guttmann Adam,tel. 508 151 102

 

1. Agregat prądotwórczy (WOLA)

TYP/MODEL: 4ZPP-250/S

Nr. Identyfikacyjny 4221

Rok produkcji:1978

 

2. Agregat prądotwórczy (WOLA)

TYP/MODEL: 28ZPP-36H6A

Nr. Identyfikacyjny 1469

Rok produkcji:1972

 

3. Kalorymetr KL-11 (MIKADO)

TYP/MODEL:KL-11 „MIKADO”

Nr. Identyfikacyjny:1138

Rok produkcji:1997

Producent: Precyzja-Bit Sp. z o.o. Gdańsk

 

4. Piec do oznaczania zawartości siarki w węglu.

TYP/MODEL:PR-45/1350-M

Nr. Identyfikacyjny:162-05/99

Rok produkcji:1999

Producent: Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa

 

5. Piec komorowy do badania zawartości popiołów w paliwach stałych.

TYP/MODEL:PM-6/1100-A

Nr. Identyfikacyjny:175-04/99

Rok produkcji:1999

Producent: Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa

 

6. Laboratoryjny Młynek Wibracyjny

(przeznaczony do mielenia suchych próbek laboratoryjnych o twardości 8,5 w skali Mohsa. Maksymalna ilość mielonego materiału 100 ml.)

TYP/MODEL:LMW/ZR

Nr. Identyfikacyjny:01/05/99

Rok produkcji:1999

Producent: Zakład Produkcyjno-Usługowy „Testchem” Pszów

 

7. Kruszarka Ślimakowo-Tarczowa

TYP/MODEL:ST-1

Nr. Identyfikacyjny:K56/2003

Rok produkcji:2003

Producent: Zespół Szkół Zawodowych nr. 2 w Zawierciu

 

Poniżej w załącznikach w formacie PDF dokładne informacje na temat przedmiotów.

 

INFORMACJA O TWARDOŚCI WODY

Informujemy, że twardość wody wodociągowej wynosi około 300 mg CaCO3/l (woda średnio - twarda).

Powyższa informacja przedstawia przybliżoną wartość twardości wody i służy wyłącznie celom informacyjnym (ustawienia sprzętu AGD).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Spółki
  data wytworzenia: 2015-08-28
 • opublikował: Krzysztof Pszczoła
  data publikacji: 2015-08-28 14:07
 • zmodyfikował: Krzysztof Pszczoła
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-29 13:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33497
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-18 14:25

Nazwa jednostki

Wodociągowo-Ciepłownicza
Spółka z o.o. "COWIK" w Bartoszycach
11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 1

NIP 743-000-47-48

Dane kontaktowe

tel. 89 762 20 32, fax 89 762 80 13

e-mail: cowik@pro.onet.pl

Godziny urzędowania

biuro czynne: poniedziałek - piątek  700-1500

kasa czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek 730-1400

w środy i piątki kasa nieczynna

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 203571
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-14 09:42

Stopka strony